Tjänster

Källspråk: Engelska, norska, tyska – till svenska
Källspråk: Svenska – till engelska

Jag arbetar med undertextningsföretag, och olika typer av företag som behöver översättningstjänster.

Arbetsgång
När kunden har skickat den text som ska översättas granskar jag texten för att fastställa projektets svårighetsgrad, och hur mycket forskning som behövs för att resultatet ska bli bra. Om terminologin är särskilt svår blir priset högre. Jag återkommer med ett kostnadsförslag, och förslag på leveransdatum.

Först när vi har kommit överens om pris och leveransdag påbörjar jag mitt arbete.

Min kvalitetsgaranti
Mitt mål är att återge källtexten som om den hade skrivits på målspråket redan från början. Översättningen ska ha samma flyt och följsamhet som en välskriven orginaltext. Detta kräver långt mer än en ord för ordöversättning.
En kvalitativ översättning är ett tidskrävande kreativt arbete som ett översättningsverktyg aldrig kan utföra.
Jag är inte nöjd förrän min kund är nöjd.

41,595 Responses to Tjänster